Biuro Doradztwa Podatkowego Leszek Lisowski założone zostało w 1998 roku. Właścicielem jest Leszek Lisowski doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych nr 07753. Celem działalności Biura jest zapewnienie, bez względu na formę organizacyjno - prawną podmiotu, kompleksowej obsługi księgowo – podatkowej, jak również pomoc we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych usprawniających przepływ informacji i kontrolę nad działalnością firmy.


Biuro zapewnia reprezentację swoich Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Biuro Doradztwa Podatkowego posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonaniu czynności doradztwa podatkowego.


Korzystanie z usług Biura pozwala na :
  • Zapewnienie terminowego, bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
  • Przekazanie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie rachunkowo – prawne wyspecjalizowanemu podmiotowi
  • Kompleksową obsługę w zakresie rachunkowo – podatkowym w jednym miejscu